SZKIELET REFERATU SEJMIKOWEGO
My tu z troską, z obawami, a nawet z determinacją, a nasz Przyjaciel - kpt. Janusz Zbierajewski urządza sobie facjecje pod palmą, w ciepełku, w środku damskiego wianuszka i z zimnym drynkiem w lewej ręce. Takiemu to dobrze. Tak, tak - napity spragnionego nie rozumie. Gdybyś tak Zbieraju Drogi  zamiast pisać referaty - wszedł na salę sejmikową z dużą gaśnicą CO2. To byłby konstruktywny lodowaty argument za swobodą żeglowania.
Kliknijcie człowiekowi którego credo życiowe brzmi TAKE  IT  EASY ! 
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
=====================================
Drogi Jerzy!
Nie wiem, czy pamiętasz taki dowcip z czasów późnego Gomułki:
Do Gomułki doszły słuchy, że klasa robotnicza narzeka, iż jego przemówienia są za długie. Wezwał więc sekretarza od pisania przemówień i nakazał kategorycznie, aby przemówienie na nadchodzącą akademię” kuczci” trwało nie dłużej, niż 15 minut.
Tak jest – powiedział sekretarz. Przygotował przemówienie i przed wejściem Gomułki na trybunę wręczył mu plik kartek. Gomułka wszedł na mównicę i czytał przez godzinę. Połowa Sali Kongresowej dawno usnęła.
Po zakończeniu akademii wściekły Gomułka opieprza sekretarza: Co jest, do cholery? Miało być 15 minut, a wyszła godzina!
-No tak, towarzyszu Wiesławie – na to przerażony sekretarz – ale ja wam dałem oryginał i trzy kopie…
 
Z referatami w ogóle jest pewien problem i pisanie ich – to katorżnicza praca. Cała sztuka przecież – to mówić tak, żeby przypadkiem niczego nie powiedzieć, a jednocześnie – żeby to ładnie brzmiało. A pisanie referatu programowego, który wytycza kierunki działania na przyszłość – o, to już wyższa szkoła jazdy!
 
Ja tu (tzn. na wyspie Antigua, gdyby ktoś nie wiedział) przerabiam teraz kampanię wyborczą.
Ponieważ wieść się rozeszła, że jestem „pisaty”, partia rządząca zwróciła się do mnie z prośbą o referat programowy. W ramach utrzymywania przyjacielskich stosunków z miejscową ludnością – napisałem. Ale potem przyszli przedstawiciele partii opozycyjnej z taką samą prośbą. Też im napisałem. Prawdę mówiąc – to był ten sam referat, tylko pozmieniałem kolejność akapitów. I teraz widzę, jak na kolejnych wiecach przedwyborczych przemawiają jedni, przemawiają drudzy i obie partie otrzymują rzęsiste brawa od swoich wyborców.
 
O ile wiem, nadchodzi kolejny Sejmik PZŻ. Wyobrażam sobie katusze, jakie cierpią chłopaki przygotowujące referat programowy. Ja mam dobre serduszko. Sam wiesz, że już dwa razy (uzupełnienie Twojej locji i szopka noworoczna) odwaliłem robotę za Ciebie. Postanowiłem więc, że z rozpędu ułatwię zadanie moim PT Kolegom z PZŻ.
 
Napisałem Uniwersalny Generator Referatów Programowych!
(Na najbliższy i wszystkie Sejmiki w przyszłości)

 
Koleżanki i Koledzy!
 
 
 
 
A
B
C
D
1
Intensywny rozwój żeglarstwa, zapoczątkowany z inicjatywy naszego Związku, oraz
nowy, lepszy model działalności organizacyjnej
pomaga w przygotowaniu i realizacji
dalszego upowszechniania żeglarstwa.
2
Troska naszego aktywu, szczególnie zaś
stały wzrost naszej aktywności
pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania
modelu rozwoju szkolenia żeglarskiego.
3
Wieloletnie doświadczenie naszego związku, a także
doskonalenie i dalszy rozwój naszych struktur
pilnie wymaga sprecyzowania i określenia
kierunków rozwoju Okręgowych Związków Żeglarskich.
4
Waga i znaczenie tych problemów są oczywiste, ponieważ
zakres i miejsce szkolenia żeglarskiego
umożliwia w większym stopniu tworzenie
odpowiednich warunków aktywizacji klubów.
5
Nie zapominajmy jednak, że
konsultacja z szerokim aktywem PZŻ na wszystkich szczeblach
przedstawia ciekawą próbę wdrażania
kolejnych, coraz wyższych stopni instruktorskich.
6
Z drugiej jednak strony -
nasz sprawdzony system szkolenia
stanowi bardzo interesujący przykład
systemu nowych stopni żeglarskich.
7
Niepodważalny dotychczasowy sukces okręgowych związków żeglarskich,
ścisła współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki
upoważnia Zarząd Główny PZŻ do kształtowania
właściwych postaw szerokich rzesz żeglarzy.
8
Nasze założenie ideowe i programowe, a także
federacyjna struktura naszego związku
zmusza nas do ponownego przeanalizowania
procesu szkolenia zarówno w kraju jak i zagranicą.
9
Praktyka dnia codziennego dowodzi, iż
stały kontakt z urzędami morskimi
pociaga za sobą proces nieustannego doskonalenia
roli klubów w żeglarskim wychowaniu młodzieży.
10
Nie możemy jednak nie brać po uwagę, że
docenianie wagi planowanych przedsięwzięć
spełnia ważne zadanie we wdrażaniu
kierowniczej roli naszego Związku w żeglarstwie polskim i światowym.
 
 
 
 
Dziękuję za uwagę.

 Instrukcja obsługi generatora:
 Zaczynasz od zdania „Koleżanki i Koledzy”.
Potem czytasz tekst z dowolnego okienka w kolumnie A, potem tekst z dowolnego okienka w kolumnie B, potem tekst z dowolnego okienka w kolumnie C i na koniec tekst z dowolnego okienka w kolumnie D.
Ważna jest tylko kolejność kolumn: ABCD. Kolejność wierszy – nie ma żadnego znaczenia.
 
Że co, że takie krótkie? Nie, kochany, to nie jest krótkie, to tylko zajmuje mało miejsca.
To są 4 kolumny po 10 wierszy. Razem – 10 000 kombinacji. Ponieważ każde pełne zdanie
składa się z czterech zdań „podrzędnych”, razem mamy – bez powtarzania się – 2500 zdań.
Jak to wygląda czasowo? Zrób eksperyment: naciśnij stoper i przeczytaj, głośno, wyraźnie i dobitnie (robiąc przy tym zatroskaną minę) zdanie: A3, B7, C1, D8.
No, czytaj, proszę, a po przeczytaniu zatrzymaj stoper:
„Wieloletnie doświadczenie naszego związku, a także ścisła współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki, pomaga w przygotowaniu i realizacji procesu szkolenia zarówno w kraju jak i zagranicą.” Stop!
Wyszło ci prawie 15 sekund. Oznacza to, że w ciągu minuty wygłosisz cztery takie zdania. Teraz rachunek jest już prosty: 2500 zdań dzielisz przez 4, a potem przez 60.
Jak by nie liczyć – wychodzi ponad 10 godzin przemówienia!!!
Powtarzam:  Bez powtarzania się!!!
 
Uniwersalny Generator Referatów Programowych
Zakończyć referat można w dowolnym momencie, pamiętając jednakże, aby powiedzieć zdanie końcowe „Dziękuję za uwagę”. Nawet, jeżeli już wszyscy słuchacze usnęli.
 
Zwróć łaskawie uwagę, że tą samą, niepozorną kartką papieru może się posłużyć najpierw Prezes, wygłaszając referat sprawozdawczy, potem ktoś w imieniu Zarządu, wygłaszając referat programowy, a na koniec wszyscy kolejni kandydaci na stanowisko Prezesa, wygłaszając swoje programy wyborcze. Wystarczy po prostu kartkę z Generatorem przykleić (najlepiej na butapren) do mównicy.
 
Pozdrawiam Cię serdecznie, a moim PT Kolegom Delegatom na Sejmik życzę owocnych obrad i wznoszę za Ich zdrowie toast.
Jak to ostatnio mam w zwyczaju - drynkiem z palemką;-))
 
Janusz Zbierajewski
Komentarze
medal od ekologów Maciek"S"Kotas z dnia: 2009-03-09 17:55:44
Zbieraju dla kogo pracujesz? Adam Kłoskowski z dnia: 2009-03-10 22:03:10
"Nazywam się Miljon i pracuję dla Miljonów" Janusz Zbierajewski z dnia: 2009-03-10 23:10:54
wersja elektroniczna tabelki Krzysztof M. Różański z dnia: 2009-03-11 12:17:49