PRZYSTAŃ JACHTOWA W PORCIE HEL
Tym razem Andrzej Colonel Remiszewski na serio o zamierzeniach inwestycyjnych w porcie helskim. Na temat tej przystani w SSI pisywano wielokrotnie. Przewaznie były to jednak opinie  negatywne. Hel dla żeglugi jachtowej jest portem o usytuowaniu "strategicznym". Tu jachty szukają schronienia, tu sie czają przed skokiem na szerokie wody Bałtyku. Niestety zarówno  władze miasta, jak i  władze  portowe za żeglarzami nie przepadają. Mały zysk - sporo kłopotów. A na domiar złego - niedomagania organizacyjne przystani. Rozbudowa ponoć ma być sygnałem do zmian. Hel chce jednorazowo gościć do 55 jachtów "normalnej" wielkości".
Cieszmy się (na w wyrost) !
Zobaczymy.
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
-----------------------
PS. A tak na marginesie - co słychać w byłym Porcie Wojennym ?
_________________________________
Rozbudowa przystani jachtowej w Helu rusza wkrótce?
Zgodnie z zadaniami Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zainteresowałem się sytuacją panującą w porcie helskim. Wielokrotnie pisywano w SSI na temat kiepskiej jakości usług świadcz onych żeglarzom w tym pięknym mieście. O dziwnej organizacji obsługi, o jakości toalet i pryszniców o hałasie i o coraz częściej pojawiającym się zwykłym braku miejsc.
Ten ostatni problem ma szansę wkrótce zostać zażegnany. Zarząd Portu Morskiego HEL KOGA sp. z o. o. w Helu podejmuje jakże potrzebną inwestycję. Wygląda, że w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” firma kilkakrotnie powiększy ilość miejsc dla jachtów i poprawi bezpieczeństwo i komfort postoju. Poniżej zaczerpnięty ze strony miejskiej opis inwestycji z dnia 15 marca 2013 r.
Oto link: http://www.gohel.pl/portal.php?aid=news&news=13633470995143069b6635d  
Rok temu w ramach kawału primaaprilisowego pisałem o planach budowy marin w Polsce. Kawałem pozostaje wybór organizatora tych budów (pisałem, że jest to pewne stowarzyszenie żeglarskie), na szczęście sam fakt budowy ma miejsce. Szczecin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Kołobrzeg, Darłowo, Hel, Sopot, Mulnik. Czekamy na Władysławowo i Ustkę!
Andrzej Colonel Remiszewski
   
 __________________________________
 SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI
„Rozbudowa przystani jachtowej w Porcie Rybackim Hel”
Operacja rozbudowy przystani jachtowej jaką zamierzamy zrealizować ma na celu stworzenie bezpiecznej przystani żeglarskiej o wyposażeniu zgodnym ze współczesnymi standardami, a tym samym  wzmocnienie konkurencyjności obszaru portu i utrzymanie jego atrakcyjności i jest ściśle związana z rozwojem funkcji turystycznej portu.
Akwen Basenu Jachtowego umożliwia stworzenie bezpiecznych stanowisk postojowych dla 55 jachtów o długości od 6m do 24m z dostępem do punktów poboru wody i energii, odbioru ścieków i odpadów komunalnych. Jednocześnie ta część portu przystosowana zostanie wyłącznie do funkcji mariny.
Przystań użytkowana będzie w okresie od kwietnia do października, gdy ze względu na warunki meteorologiczne możliwe jest swobodne uprawianie turystyki i sportów wodnych. Po sezonie przystań nie będzie eksploatowana, a część wyposażenia wrażliwa na ciężkie warunki zimowe zostanie zdemontowana.
Realizacja projektu przebiegać będzie jednoetapowo.
Prace inwestycyjne związane z rozbudową istniejącej przystani jachtowej prowadzone będą na części działki wodnej będącej własnością Skarbu Państwa o nr 573/26 (KW 32177), zlokalizowanej w Basenie Jachtowym oraz na działkach o numerach 573/3 i 573/18 stanowiących Falochron Zachodni i Pirs Rybacki ( KW 25334).
Zakres operacji obejmuje rozbudowę przystani jachtowej i zainstalowanie kamery obrotowej dla monitoringu przystani. Kamera zostanie włączona do istniejącego w obszarze portu systemu monitoringu a także podgląd zostanie udostępniony w internecie i będzie dostępny na stronie internetowej naszej firmy jak też na stronach partnerów projektu.
W zakresie rozbudowy przystani jachtowej nastąpi:
a/ Montaż pomostu pływającego,
wyposażenia i punktów poboru energii elektrycznej oraz wody pitnej przy Falochronie Zachodnim Zewnętrznym.
W tej części prac przewiduje się ogółem utworzenie 14 stanowisk postojowych dla jachtów o długości do 12m przy  projektowanym pomoście pływającym Nr 1 o długości 88 m. Projektowany pomost będzie ustawiony równolegle do falochronu. Składał się będzie z połączonych ze sobą segmentów o długości  8,0m i szerokości 2,4m. Konstrukcję każdego modułu pomostu stanowić będzie drewniany pokład oparty na dwóch prostopadłościanach betonowo-styropianowych – elementach wypornościowych. Pomosty będą wykorzystywane sezonowo. Po zakończeniu sezonu z uwagi na zjawiska lodowe, nastąpi demontaż odnóg cumowniczych.  Komunikację z korony falochronu na pokład pomostów zapewnią podesty i trapy zejściowe.   Trapy będą obarierowane. Na wejścia na pomost pływający przewiduje się montaż bramek stalowych ograniczających dostęp osobom niepowołanym. Stanowiska postojowe wyposażone zostaną w knagi cumownicze, elementy odbojowe, drabinki bezpieczeństwa i sprzęt ratowniczy. Pomost pływający będzie wyposażony w punkty poboru wody pitnej i energii. Każdy punkt poboru energii będzie miał co najmniej 4 gniazda, a punkt poboru wody minimum 2 krany. Na pomoście pływającym nr II przewiduje się montaż 4 punktów poboru energii i 4 punktów poboru wody.
b/ Montaż pomostu pływającego, wyposażenia i punktów poboru energii elektrycznej oraz wody pitnej przy Pirsie Rybackim.
Przy Pirsie Rybackim zaprojektowano ogółem 16 stanowisk postojowych dla jednostek o długości do 8,0m. Projektowane miejsca postojowe zostaną utworzone przy pomoście pływającym nr III o łącznej długości 68,0m i szerokości 2,40m, ustawionym równolegle do pirsu w odległości 1,0m od jego krawędzi. Konstrukcję modułu pomostu stanowić będzie drewniany pokład oparty na dwóch prostopadłościennych betonowo-styropianowych elementach wypornościowych. Komunikację z korony pirsu na pokład pomostu zapewnią projektowane podesty i trapy zejściowe zlokalizowane w rejonie końców pomostu. Na wejściach na pomost pływający przewiduje się również montaż stalowych bramek ograniczających dostęp osobom niepowołanym. Stanowiska postojowe wyposażone zostaną w knagi cumownicze, elementy odbojowe, drabinki bezpieczeństwa i sprzęt ratowniczy. Pomost wyposażony będzie w 4 punkty poboru energii i 4 punkty wody pitnej.
c/ Przystosowanie istniejących stanowisk postojowych przy Pirsie Wewnętrznym dla jednostek o długości 12-24m i montaż dodatkowych  punktów poboru energii elektrycznej oraz wody pitnej.
Przy Pirsie Wewnętrznym przewidziano stanowiska równoległe do nabrzeża dla dwóch jachtów o długości do 12 m i 4 stanowisk dla jachtów o długości od 14 m do 24 m. Założono, że dla podwyższenia standardu obsługi jednostek przy Pirsie Wewnętrznym zostaną wymienione istniejące gumowe odbojnice na odbojnice nowego typu i utworzenie 3 punktów poboru wody. Punkty poboru energii elektrycznej w ilości 3 szt. powstaną na poziomie +1,70 w oparciu o rozdzielnice elektryczne istniejące na Pirsie.
Prace inwestycyjne realizowane będą w okresie kwiecień– wrzesień 2013 r.
-------------------
Trwałe korzyści gospodarcze:
Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do:
- wykorzystania istniejącej infrastruktury portowej w aspekcie obniżającej się rentowności rybołówstwa,
- poprawy warunków postoju (dostęp do wody i energii) i bezpieczeństwa cumujących jednostek,
-  wzrostu  ruchu turystycznego,
-  zwiększenia liczby osób zatrudnionych w turystyce,
- zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego niniejszym operacją i Gminy Hel.
Operacja będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych gdyż na jej wykonanie uzyskano:
1. decyzję Starosty Puckiego  nr ROŚ.6341.1.2.2012 z dnia 08.02.2012 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na realizację inwestycji.
2 pozwolenie na budowę Wojewody Pomorskiego o numerze  WI-II.7840.1.232.177.2012.OA  z dnia  28.05.2012r.
Uzyskano również:
- decyzję nr 165/16/24/11 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr GB4t/076/1141554/165/16/24/11 z dnia 23 listopada 2011 r. o pozwoleniu na wznoszenie konstrukcji    i urządzeń w polskich obszarach morskich
- postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. nr DAiN-II-451-23/11 pozytywnie opiniujący wniosek Zarządu Portu
- postanowienie Ministra Środowiska DOOŚ-oa.400.44.2011.mko z dnia 03.10.2011r. opinia w sprawie pozwolenia na wznoszenie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
- postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryb-air-02/029/14/11 z dnia 06.09.2011r
- postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-OAiK-6700/1022/11 z dnia 29.08.2011r.
- postanowienie Ministra Gospodarki DRG-V-40233-13/11 z 22.08.2011r.
- postanowienie Ministra Obrony Narodowej 18/DI/2011 z dnia 15 września 2011r.
Operacja nie wpłynie negatywnie na środowisko, uzyskano w tym zakresie:
- opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- decyzję Burmistrza Helu nr RGAI.604.4.2011 z dnia 27.12.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Całkowity koszt realizacji operacji obejmującej rozbudowę przystani jachtowej to 1.711.620 zł brutto.
Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Spółka z o. o. uzyskała na realizację inwestycji dofinansowanie w wysokości 1.182.000 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego za pośrednictwem Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Na wykonawcą robót budowlanych będących w zakresie inwestycji wybrana została  HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Komentarze
hałas, WC i natryski !!! Włodzimierz "Bury Kocur" Ring z dnia: 2013-04-04 07:10:00
czy latem WC całą dobę ? Mariusz Wiącek z dnia: 2013-04-04 15:00:00