SPECJALISTA MRCK PRZEDSTAWIA SWOJE RACJE
Doniesienia prasowe jak zwykle przedstawiają bałwaństwa. Dlatego rzeczowych informacji należy oczekiwać od fachowców.
SSI w poprzednim newsie przedstawił link do relacji rozbitka - Jacka Zielińskiego, głos zabrał żeglarz - praktyk Jacek Guzowsk - samotnik oceaniczny.
Teraz czas na opublikowanie oceny specjalisty SAR - Wiesława Jasińskiego.
Wszystkim Kolegom serdecznie dziękuję za zaufanie.
Obyście żyli wiecznie !
Don Jorge
.
-----------------------------------------
.
Szanowny Don Jorge !
Po lekturze postu Jacka Guzowskiego i własnie na jego sugestię, sugeruję upublicznienie na Twoim SSI mych wyjaśnień (łącznie z załącznikami) dotyczących tej akcji. Może spowoduje to dokładniejsze zainteresowanie się tych którzy naprawdę będą tego chcieli zasadą działania EPIRB-u i PLB
w systemie Cospass-Sarsat w systemie GMDSS.
Może "odczaruje" myślenie o natychmiastowej pomocy po uruchomieniu EPIRB-u.
Pozdrawiam serdecznie
Wiesław Jasiński
----------------------------------------------------
Szanowny Don Jorge!
Jak nadmieniłem w poprzednim mailu po sprawdzeniu dokumentów i przesłuchaniu całej akcji (no, prawie całej) poniżej przedstawię w miarę skompensowany przebieg akcji a dowody w załączniku.
Na wstępie nadmienię tylko, że w ramach GMDSS świat jest podzielony na strefy a stacja lądowa odbierająca sygnały z satelit systemu Cospas- Sarsat "naszej" strefy" mieści się w Moskwie.
Z Moskwy przesyłane są alerty do właściwych krajowych ARCC w zależności od miejsca zdarzenia.
1. MRCK otrzymał Alert Distress z ARCC Warszawa o 05:05 LT
Wynika z niego, że satelita odebrał sygnał o 02:36 Z - czyli 04:36 LT
Moskwa wysłała do ARCC w-wa o 04:36;09
Pozycja z EPIRBU : 54 48,1 N 019 41,8 E prawdopodobieństwo 50%
54 53,1 N 019 15,8 E prawdopodobieństwo 50%
Oczywiście podany MMSI na podstawie którego rozpoczęto identyfikację jednostki ( co tez zabiera trochę czasu)
2. O godz 05:18 LT MRCK otrzymał z ARCC drugi Alert Distress ( z PLB)
Satelita odebrał sygnał o 02:37 Z (04:37 LT)
Moskwa przesłała do ARCC w-wa o 04:37 19
Pozycja z PLB : 54 54,2 N 019 09,4 E
Bez nanoszenia na mapę widać różnice i odległości wynikające z różnych pozycji.
.
Jest jeszcze inny drobny szkopuł.
Przy takich różnicach w pozycjach dlaczego do diabła mam być pewien, że oba alerty dotyczą tego samego distress-u? A może dwa oddzielne mimo zbieżności czasowej.
Muszę zidentyfikować PLB, a to wymaga czasu na przejrzenie ohasłowanych baz danych.
A PLB nie ma zakodowanego MMSI a jedynie 15-cyfrowy heksakod i na jego podstawie należy odnaleźć właściciela.
Ze względu na częste fałszywe alarmy właśnie z system Cospas-Sarsat (średnio raz - dwa razy w tygodniu) sprawdzamy po prostu wiarygodność alertu.
Dlatego też po zidentyfikowaniu jednostki od 05:18 rozpoczęto sprawdzanie wiarygodności sygnału. Stąd telefony o 05:45 i 05;47 do Krystiana Szypki i Radosława Kowalczyka.
Sporo zamieszania wprowadził Wacław Sałaban informując MRCK o 05:55 , że " Jacek Zieliński zszedł na tratwę na pozycji 54 53,52N 019 09,25 E z jachtu Quick Linever. Mój jacht Sunrise jest na lądzie."
O godz. 06:00 "Sztorm" wyszedł z Helu o 06:00 a Jacek Zieliński na jego pokładzie był o 07:45. Natomiast w helu zacumowano o 09:10.
Szanowny Don Jorge z powyżej przedstawionych faktów nie bardzo można doszukać się jakiegoś bezwładu decyzyjnego ze strony MRCK. Owszem można byłoby wysłać "Sztorma" kilkanaście minut wcześniej, można doszukiwać się pewnej zwłoki w przesłaniu informacji przez ARCC ale w sumie i tak czas oczekiwania przez Jacka Zielińskiego na pomoc nie wynosił tyle na ile wskazywał w swym blogu. Nadmieniam również , że do akcji poszukiwania zaangażowany był m/s Eco Green. Ktoś go skierował do akcji. (MRCK via Witowo/R).
Cóż, pomarudzić każdemu wolno.
Z poważaniem
Wiesław Jasiński
-------------------------------------------------------------
ZAŁĄCZNIK 1
Strona 1 z l Ąlq -"trf--u1t
MRCK Gd
Od: <arcc@sp.mil.pl>
.P9, "mrck, gdynia" <polratok.l @sar.gov.pl>; "CRMiL MW' <arsc@mw.mil.pl>
Wysłano: 20 pażdziernika 2016 05:07 Temat: Fwd:SPOCS
----- Przekazana wiadomość -----
Od : "CMC COSPAS-SARSAT (Consol2) " <9Ę9@n]ą1§ąL1g>
Do : "lIO,TbLlIA " <arcc(Osp.mil.pl>
Wysłane : czwartek, 20 październik 20 1 6,4 :3 6:09
Temat: SPOCS
DATE: 20 OCT 16 0ż36Z
FROM: MCC RUŚŚIA
TO : RCCPOLAND
FORMAT FlLE: RCC406.FMT
l. DISTRESS COSPAS-SARSAT INITIAL ALERT
2. MSG NO: 04697 CMC REF: AOA8D74355534D1
3. DETECTED AT: 20 OCT 16 02ż6 UTC BY SARSAT S12
4. DETECTION FREQUENCY: 406,0369 MHz
5, COtINTRY OF BEACON REGISTRATION: 261l POLAND
6. USERCLASS:
USER LOCATION
EPIRB USER
MMSI - LAST 6 DIGITS:,019660
EMERGENCY CODE: NIL
POSITIONS;
RESOLVFD - NlL \ DOPPLER A - 54 48lN_0]9 41.8 E] PROBABILITY 50 PERCENT
DoppLER B -@rRoBABILITv 50 IERcENT
ENCODED - 00 00,00 N
,7.
8.
- 000 00.00 E
ENCODED - UPDATE TIME L|NKNOWN
9. ENCODED POSITION PROVIDED BY INTERNAL DEVICE
10. NEXT PASS TIMES (UTC):
RESOLVED - NIL
DOPPLER A-ż0 oCT l6 0305
DOPPLER B - 20 oCT l6 0305
ENCoDED NIL "-
1 1, 30-HEX MSG: D0546BAlAA49A68465812FEOFF0146
HOMING SIGNAL lż1.5 MHZ
l2. ACTIVATION TYPE: NIL
13. BEACON NUMBER ON AIRCRAFT OR VESSEL NO: 0
14. OTHER ENCODED INFORMATION: NIL
1 5. OPERATIONAL INFORMATION:
Dop.Rel-Suspect: WF>2, CTA<l or>2ż
LUT lD: NLUT SPITSBERGEN, NORWAY
NUMBER OF POINTS: 09
16. REMARKS: N]L
END OF MESSAGE
RCC406.FMT
20I6-I0-20
---------------------------------------------------------------------------
ZAŁĄCZNIK 2
Strona 1 z 1 ,Óą , VL * 1:4(
MRCK Gdynia
Od: <arcc@sp.mil.pl> Do: "CRMiLMW'<arsc@mw.mil.pl>;"mrck,gdynia"<polratok.l@sar.gov.pl>
Wysłano: 20 pażdziernika 2016 05:18 Temat: Fwd: SPOCS
Jest to PLB ale tężw morzu
----- Przekazana wiadomość -----
Od: "CMC COSPAS-SARSAT (Consol2)" <cmc@nrarsat.ru>
Do: "|IOIIbILIA" <arcc@sp.mil.pI>
Wysłane: czwaftek, ż0 październik 2016 4:37:19
Temat: SPOCS
DATE: 20 OCT 16 0237Z
FROM: MCC RUSSIA
TO : RCC POLAND
FORMAT FILE: RCC4O6M.FMT
1. DISTRESS COSPAS-SARSAT POSITION RESOLVED ALERT
2. MSG NO: 04699 CMC REF: 20AE6CE912FFBFF
3. DETECTED AT: 20 OCT 16 0226 UTC BY SARSAT S12
4. DETECTION FREQUENCY: 406.037I MHz
5. COUNTRY OF' BEACON REGISTRATION: 261l POLAND
6. USERCLASS:
STANDARD LOCATION
PLB - SERIAL NO: 0217 13449
7. EMERGENCY CODE: NIL
8. POSITIONS:
RESOLVED - 54 54.2 N 019 09.4 E
DOPPLER A - 54 54.2 N 019 09.4 E
DOPPLER B - NIL
ENCODED - 54 53.33 N
- 0l9 10.93 E
ENCODED - UPDATE TIME LINKNOWN
9. ENCODED POSITION PROVIDED BY INTERNAL DEVICE
10. NEXT PASS TiMES (UTC):
RESOLVED - 20 oCT 16 0305
DOPPLER A - NIL
DOPPLER B - NIL
ENCODED - NIL
1 1, 30-HEX MSG: 9057367 48937026A6E53B7lA841 CCO
HOMING SIGNAL 1żI.5 MHZ
12. ACTIVATION TYPE: NIL
13. BEACON NUN4BER ON AIRCRAFT OR VESSEL NO:
l4. OTHER ENCODED INFORMATION: NIL
TYPE APPROVAL CERTIFICATE, NO: 0217
UNKNOWN BEACON MODEL
1 5. OPERATIONAL INFORMATION:
LUT ID: NLUT SPITSBERGEN, NORWAY
NUMBER OF POINTS: 09
16. REMARKS: NlL
END OF MESSAGE
RCC4O6M.FMT
20I6-10-20
Komentarze
odpowiadam na pytania Pana Andrzeja Wiesław Jasiński z dnia: 2016-10-24 00:00:00
nie formułuję w nim opinii Jacek Guzowski z dnia: 2016-10-24 12:03:00
Podziękowanie i pytania Andrzej Colonel Remiszewski z dnia: 2016-10-24 14:40:00
pytanie do Pana Jasińskiego Marcin Palacz z dnia: 2016-10-25 08:04:00
ambiwalescencje i konstatacja Jarosław Czyszek z dnia: 2016-10-25 12:01:00
pewna niezgodność Mikołaj Woroniecki z dnia: 2016-10-25 12:12:00
ocena wiarygodności Eugeniusz Ziółkowski z dnia: 2016-10-25 16:57:00
kilka odpowiedzi Wiesław Jasiński z dnia: 2016-10-25 18:33:00
celem usystematyzowania; Jarosław Czyszek z dnia: 2016-10-25 20:03:00
raz jeszcze dziękuje i dopytuję Andrzej Colonel Remiszewski z dnia: 2016-10-26 08:40:00
odpowiadam Panu Andrzejowi Remiszewskiemu Wiesław Jasiński z dnia: 2016-10-26 12:38:00
Po raz trzeci dziękuję panu Jasińskiemu Andrzej Colonel Remiszewski z dnia: 2016-10-26 16:10:00