NAGRODA PRZYJAZNY BRZEG – KLAN SSI DOCENIONY

Wiadomości z Warszawy są miłe: dwaj współpracownicy SSI

Andrzej Kowalczyk i Aleksander Celarek znaleźli się w gronie

Laureatów dorocznej Nagrody Przyjaznego Brzegu 2021.

Z radością przekazuję obu Przyjaciołom gratulacje. Ta nagroda

nobilituje.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

=========================================

Don Jorge,

Jest mi przyjemnie powiadomić Cię, że laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2021 r został nasz wspólny znajomy Andrzej Kowalczyk za cykl „Miniatur Żeglarskich”. Przesyłam Ci do wiadomości oficjalny Komunikat o laureatach XVIII edycji NPB. Wręczenie laurów NPB odbędzie się w czasie gali, podczas Dni Miasta Grudziądza, termin to pierwsza połowa czerwca 2022 r. Andrzej z dużym wzruszeniem i zaskoczeniem przyjął wiadomość o Nagrodzie i jest zainteresowany przyjazdem do Grudziądza. Ze swej strony czynię kroki, aby jego dwudniowy pobyt (nocleg) i koszty zorganizowanego spotkania autorskiego zostały pokryte ze środków Wydziału Promocji Miasta. Zobaczymy co z tego wyniknie, władze samorządowe przyjmując uchodźców z Ukrainy same są w sytuacji finansowej nie do zazdroszczenia. Niestety, kto inny próbuje wypiąć pierś po ordery. Sam przyjąłem 4 osobową rodzinę z Chersonia, żeglarzy, którzy przez dziesięć ostatnich lat współuczestniczyli w organizacji regat im. gen. Zaruskiego po Dnieprze, i sam wiem ile papierkologi trzeba przejść, aby zapewnić im w miarę spokojny i bez stresowy pobyt. Brak mi słów (albo cisną się na usta same nieparlamentarne), aby opisać to co ta ruska swołocz zrobiła z Ukrainy.

Przepraszam, za tak daleko idącą dygresję.

Wojtek

CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

01-871 Warszawa, Kasprowicza 40

NIP: 526 00 10 044 tel. 22 254 85 95,

e-mail: ctw@pttk.pl www.polskieszlakiwodne.pl Warszawa,

2.04.2022 r.

Znamy laureatów XVIII edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu

29 marca 2022 r. odbyło się posiedzeniu Jury Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, którego zadaniem było wyłonienie tegorocznych zwycięzców. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, wreszcie pisarzy i poetów. A wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważony rozwoju oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Jurorzy musieli dokonać trudnego wyboru i po długotrwałych naradach wyłonili zwycięzców:

·       Grand Prix XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2021 r. – Urząd Miejski Grudziądz – za spójne wieloletnie działania zmierzające do przywrócenia właściwej rangi Wisły w życiu organizmu miejskiego oraz aktywną promocję turystyki wodnej.

·       Nagroda Przyjaznego Brzegu: - Urząd Miasta i Gminy Wieleń – za konsekwentne rozwijanie infrastruktury służącej wodniakom i mieszkańcom miasta oraz promocję turystyki wodnej poprzez budowę bulwarów miejskich i zagospodarowanie przyległych terenów. –

·       Gmina Aleksandrów – za spójną politykę rozwoju turystyki kajakowej, działania promocyjne zmierzające do spopularyzowania regionu oraz projekty edukacyjne i wydawnicze wspierające aktywność wokół Pilicy. - Fundacja Klasyczne Jachty z Luzina – za ocalenie od zagłady zabytkowych jachtów morskich oraz zorganizowaną i konsekwentną działalność edukacyjną na rzecz środowiska żeglarskiego. –

·       Nadwarciański Park Krajobrazowy – za wieloletnią ochronę krajobrazu Warty, działania proekologiczne mające na celu szczególnie cenne obszary przyrodnicze oraz za promocję turystyki poprzez wytyczanie szlaków i wsparcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. –

·       Oddział Żeglarski PTTK Pasat z Bydgoszczy - za wieloletni aktywny rozwój różnorodnych form turystyki żeglarskiej, wszechstronną działalność popularyzatorską i proekologiczną, organizację wielu imprez promocyjnych i sportowych oraz utrzymanie wysokich standardów szkoleń żeglarskich. –

·        Stowarzyszenie Wodniaków FLIS ze Słupna - za promowanie różnorodnych form turystyki wodnej i działań otwartych na lokalną społeczność oraz nawiązanie do tradycyjnych wartości wodniackich. –

·        Stanica Wodna PTTK z Wdzydz Kiszewskich - za stałą modernizację i konsekwentne utrzymanie wysokich standardów obsługi turystów wodniaków. –

·       Port Tabat z Wilkas - za kompleksową rewitalizację starego portu i jego przeobrażenie w nowoczesną marinę oraz zagospodarowanie zaniedbanego otoczenia portu i jego całkowitą przemianę w miejsce atrakcyjne dla turystów. –

·       Gdański Ośrodek Sportu z Gdańska - za budowę nowoczesnej przystani na Wyspie Sobieszewskiej i całkowitą odmianę otoczenia w rejon tętniący wodniackim życiem, stworzenie od podstaw infrastruktury towarzyszącej oraz sprawne zarządzanie przystaniami na terenie Gdańska. - Miniatury Żeglarskie –

·       Andrzej Kowalczyk za wieloletnie, konsekwentne budowanie marki serii wydawniczej książek żeglarskich, aktywną działalność edytorską na rzecz społeczności żeglarskiej oraz popularyzację historii żeglarstwa. –

·       Regaty Seniorów - dla ośrodka Oczy Mazur za wypracowanie oryginalnej formuły regat oraz wieloletnie wspieranie żeglarzy starszego pokolenia dzięki czemu kilka tysięcy osób miało okazję żeglować w doskonale przygotowanej imprezie. –

·       Szkuner Bezdomnych - za pokonanie wielu trudności i doprowadzenie do zakończenia wieloletniego, trudnego projektu budowy jachtu morskiego siłami osób dotkniętych bezdomnością. - Adam Hamerlik - za wieloletnią działalność edukacyjną Szkutni po Godzinach oraz konsekwentną realizację przemyślanego planu przywracania do życia starych jachtów z duszą i dzielenie się wiedzą szkutniczą. –

·        Aleksander Celarek - za wieloletnią aktywność na rzecz ochrony dziedzictwa szkutnictwa Kaszub realizowaną poprzez działalność edukacyjną i popularyzatorską, a także popularyzację tradycyjnego żeglarstwa w mediach społecznościowych. –J

·       Jacek Marczewski - za propagowanie nieszablonowej formy wypoczynku na wodzie, promowanie tradycyjnego szkutnictwa wiślanego dostępnego dla wszystkich oraz działalność wystawienniczą i edukacyjną związaną z dawnymi typami łodzi.

 

Laureatom gorąco gratulujemy, jednocześnie informujemy, że Gala wręczenia laurów odbędzie się podczas Dni Grudziądza. Szczegółowy przebieg Gali prześlemy w późniejszym terminie. Serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku, przekazując wodniackie pozdrowienia

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Wojtek Skóra

 

Komentarze
Gratulacje Lech Lewandowski z dnia: 2022-04-11 10:50:00