NASZE BAŁTYCKIE POLA NAFTOWE – CIĄG DALSZY

Aby szybko zorientować się w czym rzecz – powinniście wrócić do newsa z dnia 8 sierpnia –

https://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=3937&page=0

Otóż Wojtek Bartoszyński interweniował gdzie trzeba i poniżej przeczytacie z jakim skutkiem.

Jakie to szczęście, że wśród nas są tacy ludzie.

Wojtku –Klan SSI dziękuje.


Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

============================================

Nasze naftowe pola bałtyckie – II

Z kronikarskiego obowiązku donoszę:

Napisałem do Urzędu Morskiego w Gdyni wniosek o usunięcie niezgodności sytuacji stref „platformowych” z prawem poprzez:

1. jak najszybsze poinformowanie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej o stanie prawnym w celu poprawienia błędnych informacji na mapach i innych pomocach nawigacyjnych;

2. poinformowanie firmy Petrobaltic (lub innych zaangażowanych podmiotów) o obowiązującym stanie prawnym wraz z żądaniem zaprzestania nielegalnych działań polegających na niedopuszczaniu do wpłynięcia statków w nieistniejące strefy

 

W konsekwencji UM wydał dwa zarządzenia ustanawiające strefy bezpieczeństwa wokół platform i pław na obu polach naftowych w ich maksymalnym rozmiarze 500 m (zarządzenie 7/22 „B-3”, zarządzenie 8/22 „B-8”) z dobrą podstawą prawną (art. 24a), unieważniając poprzednie. Teraz statki obsługi mogą w 500 metrowe strefy wpływać.


 

Nowe strefy – zielone kółka (przekreślone na czerwono – nie istnieją)

Ponadto Urząd Poinformował mnie o tym iż „Lotos Petrobaltic S.A. wystosował wniosek do Ministerstwa Infrastruktury w przedmiocie ustanowienia, na zasadzie art. 3 ust 1 pkt 2 ustawy o obszarach morskich […] stref niebezpiecznych wokół platform morskich na złożach B-3 i B-8”

Z czego wynika, iż Lotos (obecnie po fuzji: PKN Orlen), tak przyzwyczaił się do rozległych strefisk, że próbuje ominąć obowiązujące regulacje, wynikające na przykład z Konwencji o prawie morza z Montego Bay:

„Artykuł 60 Sztuczne wyspy, instalacje i konstrukcje w wyłącznej strefie ekonomicznej

[…]

4. Jeżeli jest to konieczne, państwo nadbrzeżne może ustanowić wokół takich sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji strefy bezpieczeństwa o uzasadnionych rozmiarach, w obrębie których może ono stosować odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno żeglugi, jak i sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji.

5.  Państwo nadbrzeżne określa szerokość stref bezpieczeństwa, uwzględniając odpowiednie standardy międzynarodowe. Strefy te są wytyczane w taki sposób, aby były one rozsądnie dostosowane do rodzaju i przeznaczenia sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji i aby nie przekraczały wokół nich odległości 500 metrów mierzonych od każdego punktu ich zewnętrznych krańców, z wyjątkami dopuszczanych przez powszechnie przyjęte standardy międzynarodowe lub zalecenia właściwych organizacji międzynarodowych. Informacje o zasięgu stref bezpieczeństwa ogłasza się w należyty sposób.”

 

Z konwencji wynika więc, że jeśli jest to konieczne można wyznaczyć strefę bezpieczeństwa o rozsądnych, niezbędnych rozmiarach, nie większą jednak niż 500 metrów.

Orlen (Lotos) chce do poszerzenia strefy wykorzystać przepis mówiący o „strefach niebezpiecznych”  wykorzystywany dotąd do wyznaczania obszarów przyległych do „poligonów” (stref zamkniętych stale lub okresowo), a położonych poza naszymi wodami terytorialnymi, podczas ćwiczeń wojskowych.

Jeżeli dojdzie do ogłoszenia takich stref, można powiedzieć, że platformy zostaną zmilitaryzowane. Niestety sądzę że tak się stanie, poszanowanie prawa w kręgach obecnej władzy nie jest bowiem priorytetem.

Będę obserwował rozwój wypadków. Mam odrobinę nadzieii, że w następnych Wiadomościach Żeglarskich pojawi się informacja o barku „strefisk”, wraz z informacją o nowych strefach bezpieczeństwa – 500 metrowych. 

Wojtek

 

Komentarze
strefiska dziś WYKRESLONE Wojtek Bartoszyński z dnia: 2022-09-30 15:30:00