UMOWA NA POGŁĘBIENIE TORU PODEJSCIOWEGO DO ELBLĄGA – PODPISANA

Z kronikarskiego obowiązku przekazuję wiadomość, że dnia 26 stycznia  2024 roku władze gdyńskiego Urzędu Morskiego  podpisały umowę z wykonawcą robót czerpalnych na pogłębienie  ostatniego, podejściowego  odcinka toru wodnego do portu Elbląg. Poniżej zamieszczam treść oficjalnego komunikatu.

Portowcy się cieszą, żeglarze nadal czekają na zrealizowanie postulatów usprawniających przepływanie przez Kanał Z-Z.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

--------------------------------

Umowę ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni (Inwestora) podpisała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Dyrektor Urzędu oraz Katarzyna Brzózka, Główny Księgowy. Ze strony Konsorcjum Firm FABE POLSKA Sp. z o.o. (Lider) i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (Partner) podpis pod kontraktem złożył Fatih Budan, Prezes Zarządu FABE POLSKA Sp. z o.o.

.

Jest to IV etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

W ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonany zostanie tor wodny o długości 8,6 km i głębokości 5 m. W zadaniu wyszczególniono prace na odcinku 6,6 km od Zalewu Wiślanego w górę rzeki Elblążki oraz 2 km pomiędzy punktami P1 i P2, tj. mniej więcej od zrzutu oczyszczalni ścieków do rozwidlenia rzeki i Kanału Jagiellońskiego . Na odcinku P1-P2 przeprowadzone zostaną badania i oczyszczanie dna z przeszkód ferromagnetycznych (np. złom, elementy żelbetowe, przeszkody wielkogabarytowe, historyczne pozostałości militarne). Wykonane też będzie na nim nowe oznakowanie nawigacyjne w postaci 8 pław: 4 walcowanych czerwonych po lewej stronie i 4 stożkowych zielonych po prawej stronie.

Tor wodny na rzece Elbląg stanowi część drogi wodnej, a odcinek objęty niniejszym kontraktem składa się z brzegów, nowo obudowanych i wzmocnionych w ramach drugiego etapu, natomiast na odcinku od P1 do P2 brzegi nie są umocnione i zgodnie z decyzją środowiskową takie pozostaną. Planowane przedsięwzięcie obejmuje pogłębienie istniejącego toru. Podstawowa szerokość mierzona w dnie wyniesie 60 m, ze względu na zabudowę mieszkaniową wsi Nowakowo na odcinku około 900 m zostanie zawężona do 40m, a na ostatnich dwóch kilometrach wyniesie 20 m  – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.Łączna kubatura prac wyniesie ok. 1,5 mln m3. Po zbadaniu, wydobyty urobek zostanie przetransportowany i wbudowany w wyspę na Zalewie Wiślanym. Prace będą prowadzone zgodnie z decyzjami środowiskowymi, przewidującymi okresy, w których prace nie mogą być prowadzone. I tak, np. w okresie migracji zstępującej węgorza (1.09-30.11) prace czerpalne prowadzone będą wyłącznie od wschodu do zachodu słońca, a z uwagi na tarło ciosy, od kwietnia do połowy czerwca, wstrzymane całkowicie.

Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania „Wytycznych przyrodniczych prowadzenia robót czerpalnych i podczyszczeniowych”  co m.in. oznacza konieczność minimalizowania rozprzestrzeniania się zawiesiny i przeciwdziałania temu zjawisku. Prowadzony będzie również monitoring ichtiologiczny, w tym pomiary zawartości tlenu w wodzie, monitoring czystości akwenu oraz nadzór ornitologiczny nad częścią lądową robót i miejscem odkładu urobku, tj. sztuczną wyspą  – dodała Barbara Olczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycyjnych.

Prace będą prowadzone w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości żeglugi, a także zapewniający jej bezpieczeństwo. Zgodnie z podpisaną umową, powinny się one zakończyć do 20 listopada 2024 roku. Ich wykonawcą będzie Konsorcjum Firm FABE POLSKA Sp. z o.o. (Lider) i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (Partner). Wartość kontraktu to 113 768 407,46 zł.


Od lewej: Katarzyna Brzózka, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Barbara Olczyk, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycyjnych, Fatih Budan, Prezes Zarządu FABE POLSKA Sp. z o.o., Zbigniew Barański, Prokurent, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Dla przypomnienia:

  • I etap: Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej wraz z całą infrastrukturą portową oddany został do użytku we wrześnie 2022 roku;
  • II etap: zasadnicze prace zostały zakończone. Aktualnie trwa procedura odbiorowa. Do dokończenia pozostają prace pogłębiarskie, których realizacja uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych;
  • III etap: budowę toru wodnego o długości 8,2 km i głębokości 5 m na Zalewie Wiślanym wraz z nowym oznakowaniem nawigacyjnym zakończono w maju 2023 roku;
  • W ramach wieloletniego Programu "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" budowana jest również pogłębiarka – URSA, jej wodowanie miało miejsce we wrześniu 2023 roku, a odbiór przewidywany w II kwartale 2024 roku.

 

Komentarze
Brak komentarzy do artykułu