JOŻA HORVAT - CHORWACKI ŻEGLARZ I PISARZ
Jerzy Knabe, który przetłumaczył na polski  jedną z książek tego znanego chorwackiego żeglarza przysyła smutną wiadomość - Joża Horvat odszedł na wieczna wachtę.
Don Jorge
__________________________
Don Jorge,
Piszę ze smutną, choć nie zaskakującą, nowiną:
W piątek 26 października,2012,  w wieku 98 lat, w Zagrzebiu, odszedł na wieczną wachtę chorwacki pisarz i żeglarz Joża Horvat.
    
Piszę właśnie do SSI, bo to na Twoich łamach bywała już uprzednio o nim mowa.  Uważam, że winien jestem tę informację tym wszystkim w Polsce, którzy mieli okazję go poznać przez lekturę opowieści o wielkiej podróży pod żaglami dookoła świata, w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. „Barba” Joża żegluje już po Oceanie Wieczności.

Joża Horvat napisał wiele książek ale, o ile dobrze wiem, tylko jego „BESA – dziennik podróży” miała tłumaczenie na język polski i była wydana w Wydawnictwie Morskim w 1981 roku.
Jako tłumacz tej pozycji, pozwoliłem sobie przesłać jego żonie Renacie kondolencje - od polskich żeglarzy i czytelników.
JureK
   B     MMXII
Komentarze
z Chorwacji Kruno & Kosta z dnia: 2012-10-28 17:04:00