ROZBÓJ W BIAŁY DZIEŃ ?

Wojtek Bartoszyński to człowiek nieco młodszego pokolenia, chociaż już doświadczony kapitan jachtowy. Gdyby 

był starszy, w moim wieku to był się nie dziwił, nie gorszył. A ja uparcie powtarzam – półśrodki niczego nie załatwią. 

Potrzebny jest radykalny chirurgiczny ruch administracji państwowej: Związunio musi zostać zepchnięty do roli 

normalnego związku SPORTOWEGO !

Howgh !

.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

====================================

Rozbój?

Czytelnicy i Skrytoczytacze SSI, 

Don Jorge!

 

Ze smutkiem donoszę, że PZŻ znalazł kolejny sposób na ściągnięcie kasy od żeglarzy…

Jak wiadomo [i]§ 13. 2. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.[/i] Na tej podstawie istnieje możliwość otrzymania patentu motorowodnego dla żeglarzy, co ułatwia udowodnienie swoich uprawnień np za granicą, ale też osobom nie posiadających wiedzy o tej regulacji (mamy wtedy patent z napisanymi "czarno na białym" uprawnieniami).

Wcześniej, Polski Związek Żeglarski wydając patent np. kapitana jachtowego od razu przysyłał jego potwierdzoną kopię (miły gest związku żeglarskiego w stosunku do żeglarzy), nie trzeba było nawet pisać wniosku czy prosić. Jednak od jakiegoś czasu na stronie PZŻ https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/potwierdzona-kopia-patentu/ możemy przeczytać:

„Aby otrzymać potwierdzoną kopię patentu jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego, wymagana jest opłata w wysokości 10 zł na następujący numer konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 (numer podany w zakładce kontakt). W tytule przelewu prosimy wpisać: ''Opłata za potwierdzoną kopię patentu''.

W celu otrzymania potwierdzonej kopii patentu bez składania innych dokumentów, potwierdzenie należy przesłać do pracownika działu patentów na jeden z poniższych adresów e-mail:  Paulina Padzik - p.padzik@pya.org.pl  Zuzanna Obłękowska - z.oblekowska@pya.org.pl Monika Jodełko - m.jodelko@pya.org.pl ”. 

Widocznie ktoś (w związku żeglarskim) dopatrzył się możliwości zarobienia dodatkowej kasy na żeglarzach...  

 

Moja rada:

(dla niegodzących się na haracz, a chcących wyrobić patent motorowodny, a niechcących "walczyć" ze związkiem): Na adresy mailowy (lub pocztą na adres tradycyjny) wysyłamy następujący wniosek:

------------------------------------------------------------

[Imię, nazwisko]

[adres]

urodzony w [dzień, miejsce]

.

Na podstawie art. 217. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) wnoszę o wydanie mi zaświadczenia o posiadaniu przez mnie patentu jachtowego sternika morskiego / kapitana jachtowego nr. [0000] wydanego dnia [data].

Zaświadczenia oczekuję w ustawowym (art. 217. § 3. kpa) terminie 7 dni.

                                                                                                                                                     [podpis]

------------------------------------------------------------

Otrzymane (mam nadzieję) zaświadczenie składamy, wraz z wnioskiem kierowanym do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

 

PS. tzw. „kopia notarialna” dokumentu (np. patentu żeglarskiego) – czyli dokument praktycznie równy oryginałowi kosztuje 7,38 zł.

Wojtek

 

Komentarze
W N I O S E K Wojtek Bartoszyński z dnia: 2023-09-05 16:41:00
Odszczekuję - nie ma bezpłatnych zaświadczeń Wojtek Bartoszyński z dnia: 2023-09-06 08:04:00